1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(38)'2014
  5. Математична модель виконання взаємопов’язаних етапів метрологічної повірки в рамках інформатизації центру стандартизації

Математична модель виконання взаємопов’язаних етапів метрологічної повірки в рамках інформатизації центру стандартизації

Л.Е. Сєркова, Т.А. Пальонна, Т.І. Бурцева
УДК 623.618
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглядається математична модель процесу реалізації метрологічної повірки в окремих технологічних циклах з врахуванням множини постійно діючих факторів та збурюючих впливів. Отримані результати є розв’язком задачі оцінки середнього фактичного часу виконання довільної кількості взаємопов’язаних етапів повірки (з всіма можливими взаємозв’язками) з врахуванням невиробничих втрат, пов’язаних зі збурюючими та руйнуючими зривами.


Ключові слова: математична модель, метрологічна повірка, руйнуючі зриви, збурюючі впливи, процес напрацювання
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Сєркова Л. Е. Математична модель виконання взаємопов’язаних етапів метрологічної повірки в рамках інформатизації центру стандартизації / Л.Е. Сєркова, Т.А. Пальонна, Т.І. Бурцева  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2014. – № 1(38). – С. 225-227.