1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(38)'2014
  5. Оптимізація внутрішньосистемних витрат логістики виробничо-збутового об'єднання з розподіленою структурою

Оптимізація внутрішньосистемних витрат логістики виробничо-збутового об'єднання з розподіленою структурою

О.І. Лисенко, О.І. Шостак, І.О. Гончар
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянуті питання підвищення ефективності функціонування розподіленої виробничо-збутової системи в умовах невизначеності попиту на готову продукцію шляхом вибору оптимальних запасів торгових підрозділів внутрішньосистемних операцій логістики, що мінімізують витрати, з урахуванням витрат на зберігання страхових резервів виробничої ланки. Оптимальні об'єми постачань готової продукції визначаються з розгляду розроблених на основі формалізації логістичних процесів систем нелінійних рівнянь з натуральними показниками, для вирішення яких можуть бути використані стандартні методи.


Ключові слова: виробничо-збутова система, розподілена структура, управління запасами, витрати, операції логістики, невизначеність попиту, закон бета-распределения