1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(38)'2014
  5. Гвинтова модель життєвого циклу мультипроекту створення складної технічної системи

Гвинтова модель життєвого циклу мультипроекту створення складної технічної системи

Ю.М. Толкунова, Т.Ю. Павленко
Анотації на мовах:


Анотация: Сформульовано переваги використання спіральної моделі життєвого циклу (ЖЦ) для моделювання ЖЦ проекту створення складної технічної системи (СТС). Проведено аналіз ЖЦ проекту створення СТС і продукту. На основі спіральної моделі та моделі розподілу витрат по етапах ЖЦ проекту розроблено гвинтову модель ЖЦ проекту та мультипроекту створення СТС.


Ключові слова: проект, мультипроект, складна технічна система, життєвий цикл проекту, життєвий цикл продукту