1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(38)'2014
  5. Вдосконалення методики прийому радіосигналів в метеорологічних радіолокаційних станціях для проведення екологічного моніторингу

Вдосконалення методики прийому радіосигналів в метеорологічних радіолокаційних станціях для проведення екологічного моніторингу

Д.П. Пашков
Анотації на мовах:

На основі аналізу літератури щодо розповсюдження радіохвиль в тропосферному шари Землі визначені особливості многолучевости радіосигналу. У статті пропонується враховувати дану властивість при застосуванні метеорологічних радіолокаційних станцій на основі двохчастотного методу вимірювання передавальної функції при здійсненні екологічного моніторингу.
Ключові слова: аналіз, метеорологічна радіолокаціна станція, екологічний моніторинг