1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(9)'2012
  5. ВИКОРИСТАННЯ Dt-СТАТИСТИКИ В ЗАДАЧАХ ВИЯВЛЕННЯ ХАОТИЧНОГО СИГНАЛУ, СПОТВОРЕНОГО ШУМОМ

ВИКОРИСТАННЯ Dt-СТАТИСТИКИ В ЗАДАЧАХ ВИЯВЛЕННЯ ХАОТИЧНОГО СИГНАЛУ, СПОТВОРЕНОГО ШУМОМ

О.М. Барсуков, В.Ж. Ященок, В.В. Парфіло
Анотації на мовах:


Анотация: У статті пропонується непараметричний алгоритм виявлення хаотичних процесів, сформованих нелінійною динамічною системою Маккея-Гласса та логістичним відображенням, з використанням Dt-статистик.


Ключові слова: хаотичний процес, фазовий простір, Dt-статистика, кореляційний інтеграл