1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(39)'2014
  5. Визначення електронної температури пробою в повітряному середовищі

Визначення електронної температури пробою в повітряному середовищі

Н.С. Антоненко
УДК 691.396.669
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуто основні макроскопічні параметри заздалегідь створеної слабоіонізованої плазми. Розглянуті параметри дозволяють визначити макроскопічні характеристики іонізованого середовища в хвилеводному тракті. Одержано вирази для оцінки електронної температури пробою в повітряному середовищі.


Ключові слова: коефіцієнт дифузії, дифузійний перетин, електронна температура, функція розподілу електронів, макроскопічні характеристики
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Антоненко Н.С. Визначення електронної температури пробою в повітряному середовищі. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2014. № 2(39). С. 52-55.