1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(39)'2014
  5. Метод розрахунку характеристик розсіювання діелектричних об'єктів резонансних розмірів

Метод розрахунку характеристик розсіювання діелектричних об'єктів резонансних розмірів

Г.С. Залевський
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається метод чисельного розрахунку характеристик вторинного випромінювання діелектричних об'єктів резонансних розмірів, у якості яких можуть розглядатися окремі елементи конструкції антенних систем і літальних апаратів, а також безкорпусні або пластикові міни. Метод заснований на розв'язанні системи неоднорідних інтегральних рівнянь 2-го роду. Ядрами рівнянь є електромагнітні поля електричного і магнітного диполів. Наведено основні розрахункові співвідношення, що використовуються у створеному алгоритмі чисельного розрахунку. Демонструються результати розрахунку ефективної поверхні розсіювання діелектричного циліндра на двох поляризаціях.


Ключові слова: вторинне випромінювання, діелектричний об'єкт, ефективна поверхня розсіювання, інтегральне рівняння