1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(39)'2014
  5. Ефективність агрегування при управлінні системою динамічних процесів

Ефективність агрегування при управлінні системою динамічних процесів

М.Ю. Карпенко, В.Б. Уфимцева
Анотації на мовах:

У роботі розглянуто моделі динамічних процесів с несталим характером використання ресурсів. На базі цих моделей сформульовано загальну схему розв’язання ЗРР з використанням процедури агрегування. Зроблено оцінку ефективності запропонованого підходу.
Ключові слова: розподіл ресурсів, моделі, динамічні процесы використання ресурсів, агрегування, дезагрегування