1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(39)'2014
  5. ЗАДАЧІ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ І ВИМОГИ ДО КОСМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЇХ ВИРІШЕННЯ

ЗАДАЧІ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ І ВИМОГИ ДО КОСМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЇХ ВИРІШЕННЯ

К.С. Козелкова
Анотації на мовах:

Проаналізовано завдання дистанційного зондування Землі та вимоги до космічної інформації для їх вирішення.
Ключові слова: дистанційне зондування Землі, космічна інформація, моніторинг