1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(39)'2014
  5. Синтез формувачу одиночному двох імпульсних серій з перебудовується часових параметрів

Синтез формувачу одиночному двох імпульсних серій з перебудовується часових параметрів

О.М. Коробкова
Анотації на мовах:

Пропонується метод синтезу формувачу серій імпульсів з перебудовується параметрами, заснований на представленні проектованого автомата у вигляді функціонально-блокової композиції декількох взаємопов'язаних окремих блоків, кожен з яких визначає один з часових параметрів формованої імпульсної послідовності.
Ключові слова: цифрові автомати, декомпозиція, логічні функції, синтез, мінімізація