1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(39)'2014
  5. Математична модель управління інтенсивністю відправки даних в телекомунікаційній мережі відповідно до методу адаптивної швидкості

Математична модель управління інтенсивністю відправки даних в телекомунікаційній мережі відповідно до методу адаптивної швидкості

Н.В. Рвачова, В.В. Петренко
УДК 621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті запропоновано математичну модель процесу управління інтенсивністю відправки даних, в телекомунікаційній мережі відповідно до методу адаптивної швидкості. Результати проведення імітаційних експериментів з використанням розробленої моделі підтверджують коректність функціонування її елементів. Визначено, що при використанні методу адаптивної швидкості в умовах динамічної зміни значень доступної пропускної здатності ресурси мережі використовуються нераціонально, що призводить до уповільнення процесу доставки даних адресатові. Використання цієї моделі дозволяє визначити середній час доставки адресатові заданої кількості даних та інші імовірнісно-часові показники, що характеризують ефективність досліджуваного процесу.


Ключові слова: , інтенсивність відправки даних, імітаційна модель, телекомунікаційна мережа
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Рвачова Н.В., Петренко В.В. Математична модель управління інтенсивністю відправки даних в телекомунікаційній мережі відповідно до методу адаптивної швидкості. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2014. № 2(39). С. 96-101.