1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(39)'2014
  5. Аналіз точності визначення координат джерел радіовипромінювання при спільній роботі системи пасивної радіолокації і висотоміра

Аналіз точності визначення координат джерел радіовипромінювання при спільній роботі системи пасивної радіолокації і висотоміра

В.Н. Ткаченко, В.В. Коротков, Р.Л. Пантєєв
Анотації на мовах:


Анотация: У статті проводиться аналіз точності визначення координат джерел випромінювання (ДРВ) системою «комплекс пасивного радіомоніторингу - висотомір» на основі екстремальної постановки різницево-далекомірного методу спільно з вираженням, що враховує дані висотоміра. Координати ДРВ визначаються шляхом мінімізації квадратичного функціонала, що дозволяє врахувати інформаційну надмірність системи і тим самим значно підвищити точність визначення координат ДРВ. Крім того, в статті приводиться схема статистичного моделювання, а також аналіз статистичних характеристик вищеназваної системи.


Ключові слова: пасивний радіомоніторинг, екстремальна постановка, квадратичний функціонал, точність обчислень, висотомір, метод Монте-Карло, статистична характеристика