1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(39)'2014
  5. Оцінка впливу масштабного фактора трібосистем на енергоємність параметрів акустичної емісії

Оцінка впливу масштабного фактора трібосистем на енергоємність параметрів акустичної емісії

О.М. Трошін, В.М. Стадниченко, М.Ю. Лемешев, М.А. Зинченко, В.В. Притуляк
Анотації на мовах:

В даній статті розглянуті результати експериментальної оцінки впливу масштабного фактора, який оцінюється коефіцієнтом форми, на енергоємність сигналів акустичної емісії по параметрам усередненої спектральної потужності і дисперсії.
Ключові слова: трибосистема, акустична емісія, коефіцієнт форми, дисперсія, коефіцієнт кореляції