Метод обробки даних у класу лишків

В.А. Краснобаєв, І.О. Черницька, С.О. Кошман, А.М. Мартиненко
Анотації на мовах:

У статті розглянуто метод реалізації операції додавання чисел в класі лишків (КЛ). Метод заснований на використанні принципу кільцевого зсуву (ПКЗ). Наведені приклади реалізації операції додавання чисел у КЛ на основі ПКЗ.
Ключові слова: непозиційна система числення класу лишків, принцип кільцевого зсуву, арифметичні цілочисельні модульні операції