1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(39)'2014
  5. Про вплив конструктивної структури відновлюваного об'єкту на його показники надійності

Про вплив конструктивної структури відновлюваного об'єкту на його показники надійності

С.В. Лєнков, С.О. Пашков, В.О. Осипа, В.М. Цицарєв
Анотації на мовах:


Анотация: У статті будується математична модель, що встановлює залежність показників надійності відновлюваного технічного об'єкту від параметрів його конструктивної структури. Конструктивна структура об'єкту передбачається ієрархічна. Показано, що параметри конструктивної структури помітно впливають на показники надійності об'єкту лише в тому випадку, якщо розрахунок надійності виробляється з врахуванням процесів зносу і старіння елементів.


Ключові слова: математична модель, параметри конструктивної структури, розрахунок надійності, процес зносу