1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(39)'2014
  5. Побудова псевдовипадкового коду на основі лінійних генераторів М-послідовностей

Побудова псевдовипадкового коду на основі лінійних генераторів М-послідовностей

С. Г. Рассомахін, Д. М. Гажур
УДК 004.056.55
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Запропоновано метод побудови завадостійкого псевдовипадкового коду із застосуванням лінійного генератору М-послідовностей з метою вирішення задачі виправлення помилок при передачі даних в високошвидкісних системах зв’язку. Розглядаються властивості притаманні М-послідовностям та процес генерації послідовностей максимальної довжини. Приводиться перелік переваг псевдовипадкового кодування на основі обраного генератору ПВП. Досліджується залежність декодування з помилкою від довжини кодового слова. Результати досліджень отримуються за допомогою імітаційної моделі гаусового каналу при різних співвідношеннях сигнал/шум та наводяться у вигляді діаграм.
Ключові слова: М-послідовність, послідовність максимальної довжини, кодове слово, генератор ПВП на регістрах зсуву зі зворотнім зв’язком, псевдовипадкове кодування, спектр взаємних відстаней
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Рассомахін С. Г. Побудова псевдовипадкового коду на основі лінійних генераторів М-послідовностей / С. Г. Рассомахін, Д. М. Гажур  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2014. — № 2. — С. 143-146.