1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(39)'2014
  5. Метод пошуку логічних правил в експертних системах на основі асоціативних залежностей між дискретними ознаками

Метод пошуку логічних правил в експертних системах на основі асоціативних залежностей між дискретними ознаками

Д.Е. Ситніков, О.В. Тітова, А.І. Коваленко, Ю.В. Банін, Р.О. Патик
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано метод формування логічних правил експертної системи з використанням теорії наближених множин. Цей метод базується на аналізі інформативності ознак, що входять до покриття. Ознака з найбільшою інформативністю розміщується в правій частині логічного правила, а редакт приблизної множини, побудований на базі ознак, що залишились, розміщується в лівій частині правила. Таким чином, логічні правила бази знань експертної системи можуть бути впорядковані за важливістю цільових ознак.


Ключові слова: експертна система, асоціативна залежність, логічні правила, наближені множини