1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(39)'2014
  5. Методи оцінювання якості виробів механо-складального виробництва

Методи оцінювання якості виробів механо-складального виробництва

Є.І. Кучеренко, С.М. Трохимчук
Анотації на мовах:


Анотация: Запропонована структура методу, який на відміну від тих, що існують, дозволяє функціонувати як при імовірнісних оцінках, так і при нечітких початкових даних на основі нечіткого логічного виведення Мамдані і Такаги-СугеноКанга. Досліджена обчислювальна складність і адекватність методу.


Ключові слова: якість виробів, оцінка якості, модель якості, механо-складальне виробництво