1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(39)'2014
  5. Порівняльний аналіз умов участі України в світовій організації торгівлі із іншими членами багатосторонньої торгівельної системи (2012-2013 рр.)

Порівняльний аналіз умов участі України в світовій організації торгівлі із іншими членами багатосторонньої торгівельної системи (2012-2013 рр.)

Р. В. Бойко, О. М. Семененко, Ю. Б. Добровольський, С. А. Плешкунов, В. А. Таврін
УДК 355.02
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

У статті наведені результати порівняльного аналізу умов участі України в Світовій організації торгівлі із іншими членами багатосторонньої торгівельної системи та розкриті перспективні напрямки подальшого розвитку зовнішньоторговельної діяльності України.
Ключові слова: світова організація торгівлі, порівняльний аналіз, зовнішньоторговельна діяльність
Бібліографічний опис для цитування:
Бойко Р. В. Порівняльний аналіз умов участі України в світовій організації торгівлі із іншими членами багатосторонньої торгівельної системи (2012-2013 рр.) / Р. В. Бойко, О. М. Семененко, Ю. Б. Добровольський, С. А. Плешкунов, В. А. Таврін  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2014. — № 2. — С. 205-214.