1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(39)'2014
  5. Особливості застосування нейромережевих технологій для автоматизації технологічних процесів виробництва цукру

Особливості застосування нейромережевих технологій для автоматизації технологічних процесів виробництва цукру

С.О. Ляшенко
Анотації на мовах:

Проведено аналіз систем автоматизованного управління складними технологічними процесами у цукровому виробництві. Обґрунтовано застосування однієї з розповсюджених технологій інтелектуального управління, нейроуправління, для складних об’єктів, що досліджуються. Запропоновані необхідні етапи для отримання ефективної системи нейроуправління. Розглянута ефективність нейрорегуляторів для управління складними технологічними процесами.
Ключові слова: система, управління, об’єкт, нейрорегулятор, нейромережа, технологічний процес, автоматизація, ПІД-регулятор, інтелектуальна система, не стаціонарність