1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(9)'2012
  5. Дослідження відомих методів синтезу дискретних сигналів

Дослідження відомих методів синтезу дискретних сигналів

О.А. Смірнов
Анотації на мовах:


Анотация: Досліджуються відомі методи синтезу дискретних сигналів. Визначено, що перспективними є методи синтезу дискретних сигналів з особливими кореляційними властивостями, величини бічних викидів функції кореляції яких визначаються строгими аналітичними співвідношеннями й безпосередньо зв'язані зі структурними властивостями ансамблів дискретних послідовностей.


Ключові слова: цифровий зв'язок, кодовий поділ каналів, дискретні сигнали