1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(13)'2007
  5. Експериментальна оцінка впливу зовнішнього підмагнічування тонкої високотемпературної надпровідної плівки на характеристики активних датчиків-обмежників

Експериментальна оцінка впливу зовнішнього підмагнічування тонкої високотемпературної надпровідної плівки на характеристики активних датчиків-обмежників

Д.Б. Кучер, А.І. Харланов, М.В. Степанова
Анотації на мовах:

У роботі викладене експериментальне підтвердження можливості використання датчиків-обмежників на основі тонких плівок високотемпературних надпровідників, для обмеження амплітуд потужних електромагнітних випромінювань надмалої тривалості та показана можливість зміни чутливості надпровідних приладів шляхом зміни зовнішнього магнітного поля.