1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(13)'2007
  5. Розрахунок еквівалентного коефіцієнта теплопровідності конструктивного елемента мікродротового приймача минаючого випромінювання – двошарового циліндра

Розрахунок еквівалентного коефіцієнта теплопровідності конструктивного елемента мікродротового приймача минаючого випромінювання – двошарового циліндра

О.Є. Мариківський
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянутий розрахунок еквівалентного коефіцієнта теплопровідності двошарового циліндра, що є конструктивним елементом мікродротового термоелектричного приймача минаючого випромінювання. Наведено розраховані значення для ряду параметрів двошарових циліндрів. Отримані результати будуть корисні при розрахунку теплових характеристик будь-яких конструктивних елементів, що мають двошарову структуру.