1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(9)'2012
  5. Використання нечіткого регулятора в телекомунікаційних системах з комутацією пакетів для боротьби з перевантаженням

Використання нечіткого регулятора в телекомунікаційних системах з комутацією пакетів для боротьби з перевантаженням

А.Л. Ткаченко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті досліджені процеси в системах активного керування чергою Active Queue Management (AQM – системах) при використанні нечітких регуляторів при змінних параметрах ТСР/IP мережі (випадковій зміні навантаження трафіка – випадковій зміні числа сесій ТСР і випадковій зміні часу проходження туди й обернено – round trip time RTT) на основі інтерактивної системи MATLAB.


Ключові слова: активне керування чергою, нечіткий регулятор, терм, функція приналежності