Сегментація границь в умовах низької контрастності зображень

І.В. Рубан, К.С. Смеляков, О.В. Шитова
Анотації на мовах:

У роботі розглядається побудова адаптивного граничного детектора для вирішення актуальної проблеми сегментації границь слабоконтрастних зображень, в умовах, порівняних по порядку величини, рівній контрастності і зашумлення.