1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(13)'2007
  5. Пропозиції з використання надпровідників в електротехнічних пристроях

Пропозиції з використання надпровідників в електротехнічних пристроях

В.В. Шевченко, С.Е. Шевченко, Р.Я. Шуджан
Анотації на мовах:

У статті, на базі аналізу сучасного стану високотемпературних надпровідників, розглянуті питання напрямків їх практичного застосування в найбільш енергоємних елементах електротехніки, в електричних машинах і в системах силової електроніки.