1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(13)'2007
  5. Технологічні ходові пристрої на основі системи «колесо-рейка»

Технологічні ходові пристрої на основі системи «колесо-рейка»

Н.Х. Раковська
Анотації на мовах:

Дійсне дослідження присвячене теоретичному й експериментальному дослідженню контактної взаємодії пари «колесо-рейка» для зниження матеріалоємності, забезпечення адекватності умовам експлуатації прийнятих конструктивних рішень, що в остаточному підсумку приводить до підвищення довговічності без додаткових матеріальних витрат.