Достовірність вимірювань і характеристик їх точності

І.П. Захаров
Анотації на мовах:

Розглянуті поняття «достовірність метрологічних операцій» і «достовірність оцінок точності метрологічних операцій». Визначені вимоги до допустимої достовірності оцінок точності.