Пошук знань у базах даних для оцінки фінансових ризиків

Н.О. Дергачова
Анотації на мовах:

У статті сформульовані основні завдання пошуку знань у базах даних для оцінки фінансових ризиків, пов'язаних з оплатою за навчання у ВУЗі. Наведено можливі методи вирішення завдань, які ґрунтуються на застосуванні технологій Data Mining.