1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(13)'2007
  5. Моделювання проектів розвитку підприємства з використанням математичного апарату гібридних автоматів

Моделювання проектів розвитку підприємства з використанням математичного апарату гібридних автоматів

В.В. Малий, Т.А. Клімова, О.С. Яшина
Анотації на мовах:

Розглянуто задачі моделювання зміни параметрів машинобудівного підприємства в ході реалізації стратегії розвитку. Запропоновано вирішувати поставлену задачу з використанням математичного апарату гібридних автоматів. Побудовані в такий спосіб моделі можуть використатися при формуванні портфеля проектів, що мають тривалий життєвий цикл.