1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(13)'2007
  5. Порівняльний аналіз осциляторів, як одного з різновидів технічних індикаторів. Повідомлення 1

Порівняльний аналіз осциляторів, як одного з різновидів технічних індикаторів. Повідомлення 1

Д.Е. Ситніков, П.Е. Ситнікова, О.А. Усань
Анотації на мовах:


Анотация: У статті викладені деякі методи технічного аналізу для виявлення тенденцій у русі цін на валютному ринку, які базуються на використанні індикаторів-осциляторів. Наведені способи їх практичного використання. Проаналізовані достоїнства і недоліки різних осциляторів, а також проведений порівняльний аналіз сигналів, що подаються ними, для різних валютних пар.