1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(13)'2007
  5. Про один з аспектів застосування Е-метрик у дистанційній освіті

Про один з аспектів застосування Е-метрик у дистанційній освіті

М.Ю. Воєводіна
Анотації на мовах:

У статті розглянуті електронні методики вимірювань (е-метрики) активності користувачів освітнього сайту. Статистичними методами вирішується завдання визначення раціонального розміру файлу, що містить навчальні матеріали.