1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(14)'2007
  5. Точність оцінювання координат літальних апаратів при спільному використанні інформації глобальних супутникових радіонавігаційних систем і наземних вимірювальних засобів

Точність оцінювання координат літальних апаратів при спільному використанні інформації глобальних супутникових радіонавігаційних систем і наземних вимірювальних засобів

В.П. Деденок, О.Л. Бондаренко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті з використанням методу максимальної правдоподібності розроблений алгоритм визначення координат ЛА при спільній обробці вимірювальної інформації наземних і космічних засобів. Наведено результати точності оцінювання координат ЛА з використанням реальних ефемерид навігаційних супутників.