1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(14)'2007
  5. Математичне моделювання розпізнавання повітряних цілей по радіолокаційних портретах на бічних ракурсах

Математичне моделювання розпізнавання повітряних цілей по радіолокаційних портретах на бічних ракурсах

Г.Д. Братченко, О.О. Бондаренко
УДК 621.396.96
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: З метою оцінки доцільності отримання двовимірних радіозображень (РЗ) для розпізнавання повітряних цілей (ПЦ) в РЛС сантиметрового діапазону з лінійно-частотно-модульованим сигналом з шириною смуги частот близько 150 МГц отримані результати математичного моделювання їх розпізнавання за радіолокаційними дальнісними портретами на бічних ракурсах. При моделюванні використані математичні моделі, що побудовані за методом простіших компонентів під керівництвом Ширмана Я.Д. Рішення про належність ПЦ до одного з восьми типів приймається за кореляційним алгоритмом, а також з його різновидом, що запропонований Баггенстосом П.М. У доповіді представлені результати навчання РЛС та розпізнавання ПЦ на ракурсах 75...90 градусів. За результатами моделювання підтвердилося очікуване зниження якості розпізнавання ПЦ, особливо середнього розміру, яке виявлене Розенбахом і Шиллером за результатами натурного експерименту. Вказані доцільні напрямки застосування двовимірних РЗ, що отримуються шляхом інверсного синтезування апертури.


Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Братченко Г.Д., Бондаренко О.О. Математичне моделювання розпізнавання повітряних цілей по радіолокаційних портретах на бічних ракурсах. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2007. № 2(14). С. 49-51.

Whoops, looks like something went wrong.