1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(9)'2012
  5. Використання моделі скінченномірного просторового безладу для локалізації штучних об’єктів на цифрових зображеннях

Використання моделі скінченномірного просторового безладу для локалізації штучних об’єктів на цифрових зображеннях

О.В. Шаповалов
Анотації на мовах:


Анотация: Показана можливість стійкої локалізації та сегментації від природного фону штучних об’єктів на зображенні, спотвореного адитивним шумом з використанням фрактальних ознак в узагальненому фазовому просторі. Зображення представлено моделлю скінченномірного просторового безладу. Для виділення його фрактальних ознак використано узагальнений метод Такенса. В якості одної з ознак зображення використовуються оцінки кореляційного інтегралу.


Ключові слова: зображення, фрактальні ознаки, локалізація об’єктів, шум, узагальнений метод Такенса