1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(14)'2007
  5. Підвищення якості селекції в оглядових РЛС трас цілей за рахунок використання сигнальної інформації

Підвищення якості селекції в оглядових РЛС трас цілей за рахунок використання сигнальної інформації

В.Ф. Зюкін, Д.А. Гриб, А.А. Гризо
Анотації на мовах:

Аналізуються можливості по автоматичному виявленню в оглядових РЛС трас маловисотних цілей за наявності цілеподібних відміток, що заважають. Синтезується новий ефективніший алгоритм виявлення трас цілей в умовах перешкод, в якому спільно використовується координатна і сигнальна інформація про ехо-сигнали.