1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(14)'2007
  5. Аналіз підходів до оцінки прогнозованих зон обслуговування базовими станціями у системах рухомого радіозв'язку

Аналіз підходів до оцінки прогнозованих зон обслуговування базовими станціями у системах рухомого радіозв'язку

К.О. Споришев, А.М. Ткачьов, О.С. Постольний
Анотації на мовах:


Анотация: Проведені розрахунки зон обслуговування базовими станціями на основі моделі Окумури-Хати, отримані графіки залежності втрат у тракті поширення радіохвиль від різних параметрів для різних умов поширення.