1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(14)'2007
  5. Технологія побудови операційної семантики стратифікованої семантичної мережі для підтримки прийняття управлінських рішень

Технологія побудови операційної семантики стратифікованої семантичної мережі для підтримки прийняття управлінських рішень

Ю.В. Паржин, Н.Ю. Любченко
Анотації на мовах:

Розглядаються питання розробки операційної семантики стратифікованої семантичної мережі для здійснення логічного висновку й збереження несуперечності екстенсіональної бази даних у системах підтримки прийняття управлінських рішень.