1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(14)'2007
  5. Вибір поліномів із degP(X) = 5 для сигнатурних аналізаторів за критерієм формування послідовності максимальної довжини

Вибір поліномів із degP(X) = 5 для сигнатурних аналізаторів за критерієм формування послідовності максимальної довжини

О.М. Рисований, В.В. Гоготов
Анотації на мовах:

Показано підхід до вибору поліномів з degP(x) = 5 для нелінійних регістрів зсуву зі зворотними зв'язками на прикладі кінцевого поля Галуа GF(3).