1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(14)'2007
  5. Синтез структури цифрових мереж інтегрованого обслуговування з урахуванням існуючих фрагментів мережі

Синтез структури цифрових мереж інтегрованого обслуговування з урахуванням існуючих фрагментів мережі

С.В. Савченко
Анотації на мовах:

У статті розглянуті питання синтезу топологічної структури мереж інтегрованого обслуговування з урахуванням існуючих фрагментів мережі на основі використання запропонованого модифікованого методу Стейглица.