1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(14)'2007
  5. Ідентифікація перехідних характеристик засобів вимірювальної техніки за допомогою методу найменших квадратів Проні

Ідентифікація перехідних характеристик засобів вимірювальної техніки за допомогою методу найменших квадратів Проні

І.П. Захаров, М.П. Сергієнко
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано використання методу Проні для ідентифікації перехідних характеристик засобів вимірювальної техніки. Метод покращено за рахунок залучення методу найменших квадратів. Досліджені складові похибки методу. Перевагою методу є відсутність систематичної складової похибки.