Алгебрологічні засоби ідентифікації позаштатних ситуацій

А.Л. Єрохін
Анотації на мовах:

В статті розглядаються два підходи до ідентифікації флуктуацій параметрів складних систем з канальною структурою. Перший підхід базується на використанні алгебри предикатних операцій. Другий підхід використовує порогові функції для обробки багатовимірних і багатозначних параметрів системи.