1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(14)'2007
  5. Інформаційна система оцінки та обліку академічних успіхів студентів факультету при модульно-рейтинговій системі навчання

Інформаційна система оцінки та обліку академічних успіхів студентів факультету при модульно-рейтинговій системі навчання

К.С. Барашев, В.А. Кірвас
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядається приклад побудови автоматизованої інформаційної системи оцінки й обліку академічних успіхів студентів факультету при модульно-рейтинговій системі навчання на базі офісних програм MS Excel і СУБД Access.