1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(15)'2007
  5. Ефективність систем селекції цілей, що рухаються, при корекції спектру пасивних завад в когерентно-імпульсних РЛС з низькостабільними передавачами

Ефективність систем селекції цілей, що рухаються, при корекції спектру пасивних завад в когерентно-імпульсних РЛС з низькостабільними передавачами

В.Й. Климченко, О.В. Очкуренко, О.М. Бовкун, П.А. Коваленко, В.М. Куприй
Анотації на мовах:

Досліджується вплив адаптивного фільтру-коректора, включеного в тракт обробки ехо-сигналів, на ефективність роботи систем цілей, що рухаються, в РЛС з низькостабільними генераторними приладами. Аналіз ефективності проводиться при дії на РЛС пасивних завад різного рівня.