1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(15)'2007
  5. Концепція впливу імпульсного електромагнітного поля на біологічні об’єкти

Концепція впливу імпульсного електромагнітного поля на біологічні об’єкти

І.А. Черепньов
Анотації на мовах:

У статті розглянутий процес еволюції живої природи і вплив зовнішніх імпульсних електромагнітних полів на клітину живого організму.