1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(9)'2012
  5. Формування шкали оцінок стану екологічних об'єктів за даними аерокосмічних досліджень

Формування шкали оцінок стану екологічних об'єктів за даними аерокосмічних досліджень

О.С. Бутенко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто основні принципи розробки єдиної шкали для багатокритеріального оцінювання комплексу геоінформаційних моделей, які описують різні стани об’єктів, що є відкритими системами. Аналізується можливість введення єдиної шкали для формалізації алгебраїчних операцій при роботі з даними аерокосмічних зображень і результатами лабораторних досліджень. Представлено методика уніфікації різнорідних показників стану екологічних об’єктів для оцінювання геомоделей, що побудовані на основі синтезу різночасових даних, які мають різну структуру, в єдиній шкалі з урахуванням специфіки їх отримання.


Ключові слова: шкала, параметри, відкрита система, динамика, дані, специфіка