1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(15)'2007
  5. Вплив сезонної динаміки просапних культур на відбивні характеристики у СВЧ діапазоні радіохвиль

Вплив сезонної динаміки просапних культур на відбивні характеристики у СВЧ діапазоні радіохвиль

С.Є. Яцевич
Анотації на мовах:

У роботі розглянутий вплив рослинних покривів на радіофізичні дані дистанційного зондування Землі. Показано динаміку біометричних характеристик рослинного покриву на тестовому полігоні, що включає просапні культури (соняшник, кукурудза, буряк).