1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(15)'2007
  5. Метод оцінювання стану сервісу в комп'ютерній мережі для систем безперервного моніторингу

Метод оцінювання стану сервісу в комп'ютерній мережі для систем безперервного моніторингу

В.І. Саенко, О.С. Голубєв
Анотації на мовах:


Анотация: У статті описаний метод оцінювання стану сервісу в комп'ютерній мережі. Мережа розглядається як динамічна система, основними функціональними об'єктами якої є сервіси. Запропоновано оцінку стану сервісів звести до формування якісних оцінок стану і обчислення тренда значень цих оцінок. Правильність отриманого рішення підтверджується на прикладі.