1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(15)'2007
  5. Оценка эффективности сложных систем с использованием модифицируемого метода попарных сравнений

Оценка эффективности сложных систем с использованием модифицируемого метода попарных сравнений

О.В. Серая, Е.А. Макогон
УДК 519.23
Мова статті: російська
Анотації на мовах:


Анотація: Рассматривается методика использования результатов экспертного оценивания попарных сравнений значимости факторов для оценки эффективности системы. Для этого проводится модификация метода анализа иерархий. В результате получается согласованная матрица попарных сравнений для расчета коэффициентов уравнения регрессии, описывающего эффективность системы в зависимости от значений его характеристик.


Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Серая О.В., Макогон Е.А. Оценка эффективности сложных систем с использованием модифицируемого метода попарных сравнений. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2007. № 3(15). С. 112-115.