1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(15)'2007
  5. Оцінка ефективності складних систем з використанням модіфікуючого методу попарних порівнянь

Оцінка ефективності складних систем з використанням модіфікуючого методу попарних порівнянь

О.В. Сіра, О.А. Макогон
Анотації на мовах:

Розглядається методика використання експертного оцінювання попарних порівнянь значимості факторів для оцінки ефективності системи. Для цього проводиться модифікація методу аналізу ієрархій В результаті утворюється узгоджена матриця попарних порівнянь для розрахунків коефіцієнтів рівняння регресії, яке описує ефективність системи від значень його характеристик.